J. M.ª Castellà, F. Gadea, E. Guarro, A. Nogueras, R. Soler