Esquema per temes

 • Aquest tema

  ACTIVITATS DE LECTURA EFICAÇ

  LECTURA EFICAÇ

  En aquesta pàgina hi trobareu activitats per treballar diferents tècniques de lectura i gimnàstica ocular.

  rapidesaVELOCITAT LECTORA AMB “SPREEDER”
  Senzilla aplicació que permet escriure un text i fer vagi apareixent a la pantalla de l’ordinador a la velocitat que li hem definit. Molt útil per treballar la velocitat lectora i ajustar-la a les necessitats de cada alumne. El programa és en anglès però es pot escriure el text en català. Per canviar les opcions de rapidesa cal escollir “settings”.

  fluidesaFLUÏDESA LECTORA: pàgina web d’un curs telemàtic del Departament d’Educació (mòdul6) on hi podem trobar diferents enllaços per treballar les estratègies per adquirir una bona fluïdesa lectora. La totalitat de materials d’aquest curs el podeu trobar a… “recursos web”.Hi ha enllaços a documents .pdf molt interessants. Hi podeu trobar gran quantitat de material!

  eficaciajpg1

  EFICÀCIA LECTORA: exemples per treballar l’agilitat visual mitjançant gimnàstica ocular. Des d’aquí també es pot descarregar una graella d’avaluació i seguiment de les diferents activitats.

  entrenajpg2

  ENTRENA’T PER LLEGIR: material està constituït per un seguit d’activitats rde descodificació i de comprensió lectora. Hi ha tres nivells de lectura i cada nen/a segueix el seu ritme de treball. Entrena la conducta ocular, activa els coneixements previs del tema escollit i facilita l’ampliació de vocabulari. És un material molt motivador.

  eficacia1

  LECTURA EFICAÇ: Pàgina per treballar habilitats lectores amb exercicis de memòria visual, fixació de la vista o reconeixement, presentats d’una manera lúdica. Hi ha activitats estructurades per graus de dificultat.

  childtopiajpg1

  CHILDTOPIA: Pàgina on hi ha jocs de memòria, llenguatge i habilitat que treballen aspectes bàsics implicats en la lectura. Conté molta publicitat però permet treballar correctament.

  penjatjpg1

  JOC DEL PENJAT: Pàgina en la qual hi trobareu el clàssic joc del penjat.

  ACTIVITATS D’EFICÀCIA LECTORA

  A la web del CEIP Enric Grau Fontseré de Flix hi podem trobar 8 activitats d’eficàcia lectora a partir de les quals es pot valorar el rendiment lector dels alumnes. Després de comptabilitzar el temps que es triga en llegir una determinada lectura, els alumnes han de contestar una sèrie de preguntes per comprovar si han entès bé allò que han llegit.

  D’aquesta manera, a través de la valoració de la velocitat i la comprensió s’estableix una fórmula matemàtica que ens donarà la puntuació de l’alumne en relació a la seva EFICÀCIA LECTORA. Els textos estan pensats per valorar l’eficàcia lectora dels alumnes de CM i CS de Primaria.

  Podeu accedir a les diferents activitats clicant sobre la següent imatge (captura de la pantalla principal de la web del CEIP Enric Grau Fontseré):

  PLA LECTOR. Document amb un recull molt extens sobre pàgines web molt interessants per treballar la lectura bàsicament a Cicle Mitjà.

  pla lectura

  pla lectura

  PROGRAMA DE SUPORT A LA LECTURA

  Document que ens ofereix tot un seguit d’exercicis, activitats, recursos i mètodes per treballar les dificultats específiques que poden aparèixer durant l’aprenentatge de la lectura. Els exercicis són fàcilment aplicables amb els materials i recursos que tenim actualment a les aules. Idioma: castellà.

  Programa de Apoyo Trastorno Especifico de La Lectura Tel

  LECTURA GLOBAL DE PARAULES

  Per tal de treballar la ruta lèxica i, per tant, afavorir la lectura global de paraules he creat una presentació amb PowerPoint amb paraules molt conegudes i habituals als textos de primaria. D’aquesta manera els nens i nenes s’acostumen a llegir-les i utilitzar-les de manera correcta en els seus textos.

  Es pot descarregar “Download” i utilitzar en funció de les pròpies necessitats.

  Personalment em funciona molt bé amb grups de lectura fent ús del canó de projecció. Els alumnes llegeixen, per torns, les diferents paraules i el temps es va reduïnt cada vegada que acaben de llegir totes les paraules correctament. Lògicament, cada vegada que es torna a repetir l’exercici, cal canviar l’ordre de les diapositives o l’ordre de lectura dels alumnes.
  També pot ser una activitat molt útil per anticipar les paraules difícils que sortiran en un text o per treballar les paraules d’un centre d’interès o d’un camp semàntic concret.

  Aquí en teniu un exemple:
  paraules

   

  • ORTOGRAFIA EN CATALÀ


   ORTOGRAFIA EN CATALÀ

   • Tema 3

    • S SORDA I S SONORA

     Aprenem a distingir la "essa" sorda i la "essa" sonora amb aquestes activitats que de ben segur t'ajudaran a aprendre millor !


      http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/cm10.htm
      
     http://www2.vedruna-angels.org/vangels/antiga/clicsprim/4/ssordaisonora2.htm
     http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/cs10.htm
      
      AVENTURA'T AMB L'ORTOGRAFIA 1  ACTIVITATS ESSA SORDA I SONORA  AVENTURA'T AMB L'ORTOGRAFIA 2

     Aquí tens un resum sobre el que hem explicat a la classe:

      
      


     Aquí tens alguna actitvitat per a seguir treballant la diferència entre la essa sorda i la essa sonora:

      
     http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=1031&IdTipoJuego=8
      
     http://www.ua.es/personal/robert.escolano/aprenentatge/exercicis/exercicis/aprofundiment/ortografia/essa/essa_01.htm
      S'escriu amb S o SS?  Escriu la grafia que falta(s/ç/c/z/ss)

     http://usuaris.tinet.org/aragones/ortocat/14_ss.htm

     REPASSEM L'ORTOGRAFIA

     L'APÒSTROF

     En aquestes activitats que us enllacem, es pot treballar l’apòstrof i les contraccions en diferents nivells de dificultat, tan sols heu de clicar damunt la imatge.