GRUPS DE CONVERSA EN LLENGUA ANGLESA

 
Imatge Reporter general de l'IE Besalú (PROF)
GRUPS DE CONVERSA EN LLENGUA ANGLESA
per Reporter general de l'IE Besalú (PROF) - dimecres, 23 setembre 2015, 17:49
 

Aquest any serà el segon any que es realitzarà questa  activitat de conversa en llengua anglesa entre els alumnes de 6è de primària i els de 4t d’ESO.

La proposta va sorgir de la importància de treballar aquesta destresa en la llengua estrangera i   alhora , de la dificultat que hi ha per dur-la a terme dins l’aula amb tot el grup classe.

El fet que els tallers de treball es puguin realitzar en espais més amplis permet una millor pràctica d’aquesta competència.

Es valora la participació activa de tot l’alumnat, l’ús exclusiu de la llengua anglesa i l’esforç per buscar vocabulari i/o expressions alternatives al que es vol dir.

El rol de l’ alumne gran és de monitor. Mentre que l’alumne de 6è se sent recolzat i engrescat  en les activitats. Per una banda permet que els alumnes més petits es llancin a la conversa i per l’ altra dóna la possibilitat als grans de reforçar l’autoestima amb la capacitat de resoldre la situacions de conversa i consolida els coneixements.

Cada sessió s’organitza a partir d’un tema .Es facilita un guió de vocabulari o estructures  com a suport visual per poder estructurar la conversa i es pauta el temps de parla segons les diferents activitats.

 

Enguany es realitzarà només durant el primer trimestre ja que la programació del curs és prou extensa i preferim concentrar-ho en les primeres setmanes del curs.

El curs passat es  va valorar  molt positivament des de les dues parts .