ACTIVITATS LINGÜÍSTIQUES ! !

 
Imatge Reporter de CS de l'IE Besalú (PROF)
ACTIVITATS LINGÜÍSTIQUES ! !
per Reporter de CS de l'IE Besalú (PROF) - dimecres, 12 novembre 2014, 11:03
 

Aquest mes d'octubre, a cicle superior s'han iniciat dues activitats:

APADRINAMENT LECTOR

Per parelles, els alumnes de 6è ajuden als alumnes de 2n i els alumnes de 5è als de 1r. S'hi duen a terme activitats destinades a millorar la mecànica de la lectura, la comprensió lectora, despertar el gust per la lectura, ... En la primera sessió, cada parella va signar el seu contracte.

GRUPS DE CONVERSA EN LLENGUA ANGLESA

Enguany s’ha iniciat una activitat de conversa en llengua anglesa entre els alumnes de 6è de primària i els de 4t d’ESO.
La proposta ha sorgit de la importància de treballar aquesta destresa en la llengua estrangera i alhora, de la dificultat que hi ha per dur-la a terme dins l’aula amb tot el grup classe.
El fet que els tallers de treball es puguin realitzar en espais més amplis permet una millor pràctica d’aquesta competència.
Es valora la participació activa de tot l’alumnat, l’ús exclusiu de la llengua anglesa i l’esforç per buscar vocabulari i/o expressions alternatives al que es vol dir.
El rol de l’alumne gran és de monitor. Mentre que l’alumne de 6è se sent recolzat i engrescat en les activitats. Per una banda permet que els alumnes més petits es llancin a la conversa i per l’altra dóna la possibilitat als grans de reforçar l’autoestima amb la capacitat de resoldre les situacions de conversa i consolida els coneixements.
Cada sessió s’organitza a partir d’un tema. Es facilita un guió de vocabulari o estructures com a suport visual per poder estructurar la conversa i es pauta el temps de parla segons les diferents activitats.
S’han realitzat ja tres sessions i s’ha valorat molt positivament des de les dues parts. Tots es mostren molt motivats i engrescats per a la pròxima sessió.