RUNNING DICTATION HAS BEEN THE WINNER!

 
Imatge Reporter de CS de l'IE Besalú (PROF)
RUNNING DICTATION HAS BEEN THE WINNER!
per Reporter de CS de l'IE Besalú (PROF) - divendres, 12 febrer 2016, 13:53
 

Running dictation has been  the winner!

This course “Speaking project ESO with Primary” has been finished.
After being checked the pupil’s surveys , the general results says that it has been a great experience but not all the activities have been so cool!
One of the most voted speaking activities has been the Running dictation.
In this activity the class is splited into pairs. Each pair has one runner and a designated writer. The runner has to go along the playground and read the sentences and memorizing it from a paper hanged on a wall or wherever. They are not allowed to touch the paper, take the paper back to the pair or shout the sentence across the playground. Once they think they can remember the sentence they return to the pair and repeat to him/her what it said. The writer of the group writes down the sentences dictated, if the runner forgets part of the text they are allowed to go back to the paper and re-read it. The winner is the pair that finishes first...but without spelling mistakes!


Running dictation has been  the winner!

Ja s’ha acabat el Projecte de conversa entre Eso i Primària.
Després d’haver comprovat les enquestes dels alumnes, els resultats generals diuen que ha estat una bona experiència per treballar la part oral, tot i que no totes les activitats els han agradat.
Una de les activitats més votades ha estat els Running dictation.
En aquesta activitat la classe s’organitza en parelles (un alumne d’ESO i un de Primària). Cada parella té un corredor i un escriptor. El corredor ha de córrer pel pati fins allà on hi ha el paper enganxat, llegir la frase i memoritzar-la. No es pot tocar el paper, ni portar-lo a la parella que escriu i tampoc cridar en el pati. L’escriptor escriu les frases dictades i si el corredor oblida alguna part del text se li permet tornar a llegir-lo. La parella guanyadora és la que acaba primer... però sense fer errades!