ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 16-17

 
Imatge Direcció de l'IE Besalú (ED) (PROF)
ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 16-17
per Direcció de l'IE Besalú (ED) (PROF) - dilluns, 7 novembre 2016, 13:35
 


Benvolgudes famílies:

Us volem informar que es convoquen eleccions per renovar una part dels membres del CONSELL ESCOLAR del nostre Institut Escola. Com cada dos anys, el professorat, les famílies, l’alumnat i el personal d’administració i serveis estan cridats a elegir els seus representants al Consell Escolar. Aquests representants són escollits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys. En concret, del sector famílies s’han de renovar 2 membres.

A partir del 7 de novembre, els CENSOS ELECTORALS estan exposats al tauler d’anuncis del vestíbul de l’edifici. Teniu fins el dia 11 de novembre per comprovar si hi esteu inscrits i fer les possibles reclamacions.

El dia 11 de novembre, a la direcció del centre, es farà un sorteig públic per tal de designar els 2 pares/mares que actuaran com a membres vocals de la mesa electoral del seu sector. S’informarà personalment a aquells que han sortit designats. El dia 16 de novembre es publicaran les meses electorals.

Teniu temps fins el dia 18 de novembre per presentar la vostra candidatura a la direcció del centre. Cal presentar la butlleta de candidatura imprimible adjuntada a aquesta activitat o bé complimentar-la al despatx de direcció. El 21 de novembre s’informarà, mitjançant una nota a les famílies, de les candidatures presentades.

Les votacions del sector famílies es faran el divendres 2 de desembre. Podreu venir a votar entre les 14:50h i les 17h.


QUÈ ÉS EL CONSELL ESCOLAR?

El Consell Escolar és el màxim òrgan de govern del centre. Possibilita la participació de tots els sectors de l’àmbit escolar i la seva funció principal és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l'organització de l’institut escola (sortides, calendari...).

El consell escolar es reuneix un cop per trimestre, excepte si hi ha algun tema que s’hagi de tractar amb urgència.

El nostre consell escolar està format per:

- Directora, presidenta del Consell Escolar

- Cap d’Estudis

- Secretària, amb veu però sense vot

- 1 Representant designat per l’Ajuntament de Besalú

- 1 Representant designat per l’AMPA

- 4 representants del sector pares/mares

- 1 representant sector alumnes

- 6 representants del sector mestres

- 1 representant del personal d’administració i serveis

Informeu-vos a: www.gencat.cat/ensenyament/familiaiescola/

PER QUÈ ÉS IMPORTANT QUE LES FAMÍLIES PARTICIPEU EN EL CONSELL ESCOLAR?

- Sou els responsables de l’educació dels vostres fills/es i és important tenir uns bons representants al consell escolar que us informin i facin arribar la vostra veu.

- Les decisions que es prenen al consell escolar són claus per al funcionament i la millora del centre i, per tant, incideixen en la formació i el desenvolupament personal dels vostres fills/es.

- Les famílies i els docents compartim uns mateixos objectius. Per això hem de ser capaços de decidir, entre tots, a què ens comprometem per aconseguir-los.

Animem a totes les famílies a participar en les eleccions del consell escolar, ja sigui presentant-vos com a candidats o participant en les votacions.

De tots depèn l’educació i la formació dels vostres fills/es.