PROJECTE FUTUR

 
Imatge Reporter d'ESO de l'IE Besalú (PROF)
PROJECTE FUTUR
per Reporter d'ESO de l'IE Besalú (PROF) - dilluns, 23 abril 2018, 09:28
 

PROJECTE FUTUR


CURS: 3r i 4t ESO                      

OBJECTIUS:

  • Assolir els continguts del temari de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de competències bàsiques.
  • Dotar als alumnes d’aptituds com la responsabilitat personal i el compromís.
  • Conèixer entorns laborals que els ajudi a escollir la seva opció de futur.

ÀREES IMPLICADES: Català, Castellà, Anglès, Matemàtiques, Socials i Experimentals 

DURADA: 2 cursos 

DESCRIPCIÓ:

El projecte es porta a terme en aquest institut-escola des del curs 12-13. S’adreça a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO que, per causes diverses, personals o socials, presenta un retard en els aprenentatges o uns mals resultats acadèmics  que podrien  provocar desmotivació  o rebuig a la institució escolar. És doncs un projecte que pretén evitar l’abandó prematur o el fracàs escolar, i que intenta donar als alumnes les eines necessàries per poder acreditar l’ESO.

Els alumnes que cursen 3r i 4t dins aquest projecte fan una part del seu currículum, un terç aproximadament, en el grup classe. Aquest currículum es prepara basant-se amb les Proves d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i les Proves de Competències Bàsiques de 4t d’ESO. L’altra part del currículum es desenvolupa en grup reduït treballant les matèries instrumentals de manera molt pràctica i significativa i finalment fan unes hores setmanals de pràctiques en empreses. Aquesta part més pràctica pretén dotar als alumnes d’aptituds com la responsabilitat personal i el compromís, alhora que els permet conèixer entorns professionals i els ajuda a buscar una vocació que els motivi a seguir els seus estudis post obligatoris. Comptem amb una xarxa d’empreses col·laboradores del poble que acullen als nostres alumnes i els ensenyen els seus oficis.

 El balanç general del projecte d’aquests cursos és positiu. L’alumnat es mostra més motivat. Valoren molt positivament l’estada a les empreses i veuen la necessitat de continuar formant-se per tal d’obtenir feines qualificades.

El fet de tractar-se d’un grup reduït d’alumnes permet fer-ne un seguiment personalitzat, tant acadèmicament com personalment, i així garantir l’èxit del programa i l’evolució positiva de l’alumnat.