Història del centre

e1

Imatge procedent d'una postal de l'any 1934. FOTO-VÉLEZ (fotògraf d'Olot).

El procés que va seguir l'expedient per a la consecució d'un edifici escolar que fos adequat a les necessitats de Besalú, fou llarg i laboriós.
Examineu, si no, aquestes dades amb atenció:
13 d'agost de 1930. Petició formal que fan els mestres a l'Ajuntament.
22 d'agost de 1930. S'acorda comprar el terreny de Can Coll per 5.500 pessetes. L'alcalde de Besalú era el Sr. Ramon Vilardell.
18 de gener de 1931. S'aproven els plans i el pressupost de l'arquitecte Sr. Josep Goday.
22 de desembre de 1931. Per noves necessitats i canvi de Govern, queden anul·lats els projectes anteriors i s'aproven els que presenta l'arquitecte de Banyoles, Sr. Francesc Figueres. L'alcalde de Besalú era el Sr. Manuel Fernández.
3 de maig de 1933. L'arquitecte i els caps d'obra, els senyors Josep Lagares i Amadeu Sala, acorden començar les obres l'endemà mateix.
19 de març de 1934. Inauguració de l'escola pel President del Parlament, Honorable Sr. Joan Casanovas i Maristany.
26 de maig de 1934. L'inspector de Primera Ensenyança, Sr. Torrent, autoritza el trasllat de tot el material escolar a les escoles noves.
Desembre de 1962. Inauguració del menjador escolar. Aquesta inauguració, al igual que altres millores a l'escola, fou possible gràcies a la generosa aportació del Sr. Salvador Vilarrasa.
Any 1963. Va començar a funcionar el transport escolar. Es va establir un itinerari que recollia els nens de Faras i Sant Ferriol.
Març de 1969. S'hagué d'ampliar l'edifici escolar i construir un nou menjador.

A partir de llavors, a mesura que l'escola va anar creixent i ampliant el nombre d'alumnes, es van anar fent successives ampliacions i reformes per tal de tenir nous espais i adaptar-ho a les necessitats de cada moment.

Fins l'any 2010, el nom de la nostra escola va ser CEIP Salvador Vilarrasa. Aquest nom se li va posar en agraïment al senyor que va cedir els terrenys del que havia estat el camp de futbol del poble. Gràcies a aquesta donació, l'edifici escolar es va poder ampliar i també es va poder gaudir d'un camp de futbol que en les hores lectives formava part del pati de l'escola i la resta del dia i caps de setmana era obert a tots els veïns del poble per fer-hi competicions, entrenaments...


e2

Fotografia realitzada per Dolors Puig

A partir del curs 2010-11, hi va haver un canvi molt important ja que l'escola va passar a ser Institut Escola i, per tant, el seu nom actual és IE Salvador Vilarrasa. Aquest canvi ha comportat que al nostre centre hi assisteixin alumnes des de P3 fins a 4t d'ESO, és a dir, de 3 a 16 anys. Com a conseqüència, hi ha hagut un increment d'alumnat i ha estat necessari instal·lar mòduls al pati del centre, de manera progressiva.

A més, dins del recinte, hi ha dues pistes poliesportives. És una zona molt viva i de molta influència en les activitats del municipi. Segons es va acordar en Consell Escolar, el recinte romandrà obert a tothom en un horari establert.

Els alumnes, a més de Besalú, procedeixen dels municipis veïns de Maià de Montcal, Beuda i Sant Ferriol. A secundària també s'hi afegeixen els alumnes de Lliurona.

m

Darrera modificació: dijous, 16 octubre 2014, 15:53